ČCHI-KUNG MERIDIÁNOVÉ GULIČKY - DRAK A FÉNIX (ZELENÉ, 35 MM)

ČCHI-KUNG guličky sa používajú pri špeciálnej forme cvičenia, nielen na prevenciu, ale aj ako podporná liečba

Čchi = životná sila - energia Kung = práca, cvik, alebo rituálny pohyb

Guličky sú tradičný čínsky akupunktúrny výrobok, ich liečebné vlastnosti boli objavené už za vlády dynastie Ming (1368-1644).

Čchi prúdi v organizme po dráhach nazývaných meridiány. Ak dôjde k blokácii toku energie, naruší sa rovnováha v organizme, čo spôsobí, že človek ochorie. Rovnováha sa môže narušiť stresom, nesprávnou výživou, zraneniami, zmenou počasia, ale aj negatívnym postojom k životu.

Čchi-kung guličky posilňuje svaly rúk aj celých horných končatín a zlepšuje pohyblivosť kĺbov. Čchi-kung guličky liečia aj svojím zvukom. Vo vnútri oceľovej guličky sa nachádza menšia gulička a špirálovitá pružina. Pri pohybe vibrujú a vydávajú melodický zvuk. Každá gulička rezonuje na inej frekvencii. Jedna vydáva hlbší tón a druhá vyšší. Je vedecky dokázané, že ucho je prostredníctvom nervového systému spojené so všetkými orgánmi v tele.

Použitie:
Vezmite do dlane pár guličiek a postupným pravidelným naťahovaním a ohýbaním jednotlivých prstov nechajte guličky na dlani rotovať, čiže otáčať. Pri cvičení se môžete pokusit o to, aby sa navzájom pri rotovaní v dlani nedotýkali. Takto môžete rotovať v smere hodinových ručičiek, alebo do protismeru, ako to intuitívne cítite. Ruky si striedajte. Pri cvičení guličky pôsobia svojím tlakom na reflexné zóny v dlaniach. Ich stimuláciou priaznivo ovplyvňujú činnosť vnútorných orgánov.

Guličky sú balené v pevnej brokátom potiahnutej krabičke.

Priemer 35 mm
Váha s obalom cca 206 g

MOMENTÁLNE NA OBJEDNÁVKU

7,80 €
Vaše hodnotenie: 

Komentáre

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!