KYVADLO - SLZA (POZLÁTENÁ MOSADZ)

Kyvadlo - pendler

Kyvadlo je jedna z najstarších pomôcok človeka. Pomocou neho komunikuje naše vedomie a podvedomie. Na naše otázky odpovedá pohybom, ktorý vzniká prenosom bioenergie do prstov, v ktorých držíme kyvadlo. Pri práci s kyvadlom je dôležitá citlivosť a usilovný tréning.

Mosadzné kyvadlo v tvare slzy je v zlatej farbe, na retiazke dlhej 18 cm

Súčasťou kyvadla je čierne ochranné vrecúško, rozmer 6x6 cm

BROKÁTOVÉ VRECÚŠKA nájdete na tejto adrese «

Rozmery cca/dĺžka 2,5 cm
Váha s obalom cca 20 g

9,20 €
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!