Merkaba Ta LADIČKY C (256 HZ) a G (384 HZ) (CELOTELOVÉ)

Ladičky C 256 Hz + G 384 Hz

Sada týchto ladičiek je ideálna k začatiu práce s ladením celého tela. Zvuky C a G tvoria dokonalú čistú kvintu, plnú harmónie. Tóny C a G sú v pomere 2:3 nazývanom zlatý rez, čo je jeden z pomerov Fibonacciho postupnosti. Zakladateľ taoizmu Lao - C´ popísal tento zvuk ako univerzálny zvuk harmónie medzi Jin-Jang. Jedná sa o najdokonalejší interval. Vnímaním týchto dvoch vibrácií dostávame do rovnováhy nervový systém a prepájame telo s mysľou. V priebehu 30 sekúnd sa môžeme dostať do hlbokej relaxácie.

Ladičkami C a G sa môže harmonizovať voda, taktiež môžeme harmonizovať priestor.

Pri práci s oboma ladičkami súčasne sa ladičky aktivujú jemne o seba, alebo o gumený aktivátor, pri práci len s jednou s ladičiek ju aktivujeme o gumený aktivátor.

Súčasťou ladičiek C a G je modrý ochranný obal bez aktivátora

Rozmery cca/dĺžka cca 20,5 cm
Váha bez obalu cca spolu cca 145 g

49,50 €
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!