SHOP CEZ OKNO newsletter

ORGONITOVÝ GOMBÍK NA MOBIL - OKO S LAPIS LAZULI

Obľúbené: 

Orgonitový gombík chráni pred negatívnym žiarením

Gombík na mobilný telefón so šungitom a ružovým kremeňom v prachovej forme, z medeným a mosadzným prachom, v medenom oku s lapis lazuli v prachovej forme - chráni pred negatívnym žiarením z elektromagnetického smogu z mobilného telefónu, transformuje negatívne žiarenie /smog/ na pozitívne.

Ako použiť: „Gombík” je samolepiaci. Očistiť /odmastiť/ vhodnú plôšku na mobilnom telefóne. Stiahnuť ochrannú pásku z gombíka, prilepiť na zadnú stranu, alebo na iné vhodné miesto na mobilnom telefóne.

rozmery cca 2,2 x 0,2 cm

3,50 €

Stránky

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Subscribe to SHOP CEZ OKNO newsletter