ORGONITOVÝ GOMBÍK NA MOBIL - KELTSKÁ ŠPIRÁLA

Orgonitový gombík chráni pred negatívnym žiarením.

Gombík na mobilný telefón s medenou keltskou špirálou, so šungitovým prachom, 22. karátovým plátkovým zlatom, drťou čierného turmalínu a ružového kremeňa - chráni pred negatívnym žiarením, transformuje ho na pozitívne.

„Gombík" je samolepiaci. Očistiť (odmastiť) vhodnú plôšku na mobilnom telefóne. Stiahnuť ochrannú pásku z gombíka, prilepiť na zadnú stranu, alebo na iné vhodné miesto na mobilnom telefóne.

Upozornenie: "Gombík" nalepte ukončením špirálky smerom k hornej časti vášho mobilného telefónu (smerom k anténe).

Rozmery cca 2,2 x 0,2 cm
Váha s obalom cca 6 g

4,20 €
Sekcia: 
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!