PRAVIDLÁ

Vitajte na portáli SHOP CEZ OKNO!

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Podrobnosti nájdete v Obchodných podmienkach ›› GDPR shopu na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Podrobnosti nájdete v Obchodných podmienkach ›› COOKIES shopu na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridať, odobrať, alebo zmeniť ktorýkoľvek druh obsahu a to i bez udania dôvodu.

Neprijateľná je nežiadúca reklama, skryté PR či spamovanie debaty textami nesúvisiacimi s témou.

V prípade záujmu o spoluprácu alebo propagáciu nás prosím kontaktujte na tejto adrese.

Používaním portálu SHOP CEZ OKNO súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza “SHOP CEZ OKNO” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že “SHOP CEZ OKNO” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorýkoľvek druh obsahu, ktorý by porušoval tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “SHOP CEZ OKNO” ani Drupal nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

UPOZORNENIE: Produkty na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK sú iba potravinou, alebo doplnkom zdravej výživy. Nemajú schválené liečivé účinky a v žiadnom prípade sa nejedná o liek. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej stravy.
Konzumácia potravín a výživových doplnkov je na vlastnú zodpovednosť, nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Používanie produktov uvedených na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu.

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy korešpondovať s jeho stanoviskom. Fotografie sú ilustračné.

Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK porušené, ›› ozvite sa prosím, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Používaním portálu na subdoméne MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

© SHOP CEZ OKNO Všetky práva vyhradené