ŽIVLOVÉ ORGONITOVÉ VAJCE SADA (4ks: OHEŇ, VZDUCH, VODA, ZEM)

Vodnár, Ryby, Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec.

Živly predstavujú štyri základné formy univerzálnej energie... štyri aspekty existencie hmoty, prapôvodné kvality, z ktorých bol stvorený svet. Ľudské telo je kombináciou štyroch živlov, ktoré ovládajú životne dôležité funkcie v organizme. Číslo štyri je fenomén: štyri ročné obdobia, štyri svetové strany, štyri hlavné lunárne fázy, štyri skupenstvá hmoty atď.

Už Platón (427-347 p.n.l.) prisudzoval každému živlu tri vlastnosti: OHEŇ - jas, jemnosť a pohyb. ZEM - temnosť, hustota, kľud. VODA - temnosť, hustota, pohyb. VZDUCH - jemnosť, pohyb, temnosť.

Aristoteles (384-322 p.n.l.) prisudzoval každému živlu dve vlastnosti: OHEŇ - teplý, suchý. ZEM - suchá, chladná. VODA - chladná, vlhká. VZDUCH - vlhký, teplý.

Každý živel má jednu vlastnosť, ktorá je pre neho špecifická a druhú, ktorá ho spája s následujúcim živlom.

Kvality a vlastnosti živlov:

OHEŇ - svetová strana - juh, znamenia - baran, lev, strelec, farba - červená /cholerik - extravert/
- pozitívne - vitalita, aktivita, nadšenie, zanietenosť, tvorivosť, rozhodnosť, snaživosť, orientácia na budúcnosť, intuícia...
- negatívne - podráždenosť, pud ničenia, hádavosť ,nenávisť, zlosť, žiarlivosť, pomstychtivosť...

ZEM - svetová strana sever, znamenia - býk, panna, kozorožec, farba - zelená /melancholik - introvert/
- pozitívne - svedomitosť, vytrvalosť, zodpovednosť, opatrnosť, rozvaha, cieľavedomosť, úctivosť
- negatívne - ľahostajnosť, lenivosť, povrchnosť, plachosť, ťažkopádnosť, nepravidelnosť, pohŕdavosť

VODA - svetová strana západ, znamenia - rak, škorpión, ryby, farba - modrá /flegmatik - introvert/
- pozitívne - jemnosť, skromnosť, oddanosť, súcit, schopnosť emaptie, chápavosť, vrúcnosť
- negatívne - ľahostajnosť, nepoddajnosť, lenivosť, niekedy bezcitnosť, nestálosť

VZDUCH - svetová strana východ, znamenia - blíženci, váhy, vodnár, farba - žltá /sangvinik - extravert/
- pozitívne - nezávislosť, dobrosrdečnosť, usilovnosť, optimizmus, prispôsobivosť, radosť, usmievavosť
- negatívne - premenlivosť, nepoctivosť, urážlivosť, márnotratnosť, prefíkanosť, nedostatok vytrvalosti

Tento živlový orgonit je vhodný na ošetrenie našich domovov a pracovísk, kde sme obklopení zdraviu škodlivým negatívnym žiarením. Orgonitové harmonizéry navodzujú harmonickú atmosféru, keďže transformujú deštruktívne energie na pozitívne a tým vlastne aj inšpirujú k príjemnejšiemu správaniu. Umiestniť v priestore podľa svetovej strany, ku ktorej konkrétny živlový orgonit prináleží, hlavne kde potrebujeme určitú vlastnosť a kvalitu podporiť.

Strom - je symbolom životnej sily, poznania, rodiny aj rovnováhy. Korene sú ukotvené v zemi a korunu má v "nebi".

Materiál: polyesterová živica, kovové špony - mosadz, medené očko a drť polodrahokamov: ruženín a ametyst, na jednej strane kovová aplikácia strom s drťou polodrahokamov podľa živlu, na druhej strane ruženín drť väčšie kusy.

Súčasťou živlového orgonitu je drevený krúžok, ktorý slúži ako podstavec (4ks).

Váha cca: 330 g/ks

Rozmery/ks cca: 8,5 x 6,5 x 6,5 cm

56,00 €
Sekcia: 
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 
♥: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!