PRAVIDLÁ

Vitajte na portáli SHOP CEZ OKNO!

Keď návštevník portálu SHOP CEZ OKNO zanechá komentár, zhromažďujú sa všetky vložené dáta a tiež IP adresa návštevníka. Dáta sa uchovávajú na dobu neurčitú. Neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám a na Vašu žiadosť budú vymazané. To však nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Podrobnosti nájdete v Obchodných podmienkach ›› GDPR shopu na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Podrobnosti nájdete v Obchodných podmienkach ›› COOKIES shopu na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pridať, odobrať, alebo zmeniť ktorýkoľvek druh obsahu a to i bez udania dôvodu.

Neprijateľná je nežiadúca reklama, skryté PR či spamovanie debaty textami nesúvisiacimi s témou.

V prípade záujmu o spoluprácu alebo propagáciu nás prosím kontaktujte na tejto adrese.

Používaním portálu SHOP CEZ OKNO súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza “SHOP CEZ OKNO” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že “SHOP CEZ OKNO” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorýkoľvek druh obsahu, ktorý by porušoval tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “SHOP CEZ OKNO” ani Drupal nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

UPOZORNENIE: Produkty na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK sú iba potravinou, alebo doplnkom zdravej výživy. Nemajú schválené liečivé účinky a v žiadnom prípade sa nejedná o liek. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej stravy.
Konzumácia potravín a výživových doplnkov je na vlastnú zodpovednosť, nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Používanie produktov uvedených na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu.

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy korešpondovať s jeho stanoviskom. Fotografie sú ilustračné.

Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK porušené, ›› ozvite sa prosím , v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Používaním portálu na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

© SHOP CEZ OKNO Všetky práva vyhradené