ŠUNGITOVÁ PYRAMÍDA (3x3 CM)

Harmonizuje prostredie, regeneruje pôdu, aktivuje vodu.

Šungit je zvláštny kameň, jediné miesto na Zemi kde sa nachádzajú ložiská šungitu sú v Karélii na ruskom severe na brehu Onežského jazera. Vedci odhadujú vek tejto horniny na zhruba 2 miliardy rokov. Je to poly-minerálna uhlíková hornina, ktorá obsahuje uhlík vo forme fullerénov. Má neobyčajné fyzikálne a chemické vlastnosti, štruktúru a zloženie. Je to jedinečný minerál, ktorému sa žiadny iný nepodobá rozmanitosťou svojich schopností.

Šungit čistí, dezinfikuje a aktivuje vodu, nabíja, energetizuje a mení jej informačnú štruktúru.

Šungitová drť je aktivátor vody a prírodný filter. Šungitová voda je prírodný nápoj, ktorý získame úpravou bežnej vody z vodovodného kohútika pomocou šungitu, kedy sa voda mení na biologicky aktívnu. Fullerén, ktorý je obsiahnutý v šungite je najvýkonnejší a dlho pôsobiaci antioxidant a univerzálny sorbent.

Aktivácia pitnej vody pomocou šungitu

1. Šungit premyjeme niekoľko krát pod tečúcou vodou, napr. v sitku, potom ho položíme na dno čistej sklenené nádoby podľa výberu: jednu pyramídu o rozmere 4 x 4 cm alebo 5 x 5 cm - do 3 l vody,
alebo
1-3 väčšie úlomky alebo 100 gr. šungitovej drte – cca na 1 l vody
2. Zalejeme chladnou odstátou alebo filtrovanou vodou /najlepšie z vodovodu/
3. Nezakrývame pokrievkou a necháme stáť po dobu:
- 48-72 hodín (voda s pyramídou), energetická hodnota vody sa zvyšuje 20-40 x v porovnaní s východiskovou hodnotou;
- 15-24 hodín (voda s úlomkami), energetická hodnota vody sa zvyšuje 15x30 x oproti východiskovej hodnote;
- 12-15 hodín (voda so štrkom), energetická hodnota vody sa zvyšuje 10-15 x v porovnaní s východiskovou hodnotou.
Ak necháme vodu stáť dlhšie ako predpísanú dobu, jej energetická hodnota sa znižuje.
4. Po uplynutí odporúčanej doby státia vodu prelejeme a používame počas ďalších troch dní (neodporúča sa dávať vodu do chladničky!).

Po troch dňoch táto voda začne nadobudnuté vlastnosti strácať.
Šungit môžeme použiť na prípravu novej dávky aktivovanej vody.

Čistenie šungitu

Raz za mesiac až dva mesiace sa odporúča ponoriť šungit na 2-3 hodiny do soľného roztoku a potom dôkladne umyť pod tečúcou vodou. Šungit je možné veľmi dobre regenerovať - obnoviť jeho pôvodné vlastnosti - stačí ošetriť šungit, ktorý už vyčerpal svoje zásoby, roztokom kuchynskej soli, sódy alebo roztokom kyseliny octovej a on prakticky úplne obnovuje svoje očistné schopnosti. Kvôli tomu, že je nerozpustný, nedochádza počas procesu čistenia k úbytku jeho hmoty.

Obyčajne asi po pol roku používania sa šungitový štrk vymieňa za nový. Staré kamienky sa ale nevyhadzujú môžu ešte poslúžiť v domácnosti.

Šungitovú drť /väčšie množstvo/ môžeme nasypať do väčšej nádoby /bedničky a pod./ a každý deň bosí "šlapeme" po tejto drti, je to výborne na aktiváciu reflexných plôšok na chodidle.

Rozmery cca 3 x 3 cm
Váha bez obalu cca 20 g

9,50 €
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!